Hoe gaan we te werk

Erkan Finance biedt verschillende diensten aan in de financiële sector, zowel voor particulieren als ondernemers. Hierbij staat het belang van onze relaties altijd voorop. Wij streven ernaar om samen met u uw wensen snel en deskundig te realiseren.

1. Afspraak maken en wensen bespreken

Tijdens de vrijblijvende en kosteloze kennismakingsgesprek met onze adviseur inventariseren wij op hoofdlijnen uw wensen en situatie (doelstellingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie). Verder informeren wij u over de inhoud van onze dienstverlening (adviseren, bemiddelen en nazorg), de kosten van deze werkzaamheden en de wijze waarop deze worden betaald.

2. Mogelijkheden onderzoeken

Wanneer samen met u besloten wordt om het totale adviestraject in te gaan zal de adviseur overgaan tot inventarisatie en analyse.


Inventarisatie
In deze fase wordt alle relevante informatie gedetailleerd geïnventariseerd. Wij winnen bij u informatie in over uw kennis en ervaring op het gebied van hypothecair krediet. Daarnaast inventariseren wij uw financiële positie en de doelstelling en risicobereidheid; allemaal voor zover relevant voor het opstellen van een passend hypotheekadvies. De adviseur laat in deze fase alle relevante gegevens, kenmerken, wensen en behoeften van u die nodig zijn om een passend hypotheekadvies te geven, aan bod komen. Verder inventariseert hij tijdens deze fase welke bestaande voorzieningen u heeft. Het is erg belangrijk dat de adviseur tijdens het adviesgesprek over alle relevante gegevens van uw huidige financiële situatie beschikt. Hij zal u in deze fase ook in algemene zin informeren over de voor u mogelijk relevante hypotheekconstructies.
Analyse
In deze fase vertaalt de adviseur de relevante informatie (zoals de doelstellingen, risicobereidheid en kennis en ervaring) naar de mogelijkheden voor een hypotheek. De adviseur werkt de mogelijkheden uit die aansluiten bij uw klantbeeld en die gebaseerd zijn op uw gegevens. Hierbij zal de adviseur ook zo goed mogelijk rekening houden met uw financiële positie in de toekomst. 

3. Bespreken en keuzes maken

In deze fase stelt de adviseur zijn advies op. Hij geeft op basis van alle verzamelde informatie aan welke hypotheekconstructie goed aansluit op de uitkomsten van de analyses en past bij uw situatie en uw wensen. De adviseur zal zijn advies in een persoonlijk gesprek toelichten. U kunt naar aanleiding van het advies aangeven of u het advies wilt opvolgen of dat u op onderdelen wenst af te wijken. De adviseur zal alle relevante informatie over uw wensen, uw situatie en het advies met eventuele afwijkingen vastleggen en het advies afronden. U krijgt hiervan een exemplaar.

4. Alles afronden

Bemiddeling

Als het advies door u wordt geaccepteerd of als er overeenstemming is over de oplossing dan zal de adviseur, indien u dat wenst, overgaan tot bemiddeling. Hij zal voor u de aanvraagformulieren verzorgen en het product voor u aanvragen of aanpassen bij de desbetreffende bank of verzekeringsmaatschappij.

Nazorg

De adviseur kan u gedurende de looptijd van de hypotheek, indien noodzakelijk of wenselijk, nazorg geven. Zo kan hij ervoor zorgen dat wanneer uw situatie of wensen zijn veranderd uw producten worden aangepast bij de bank of verzekeraar.

Deskundig en Voordelig advies

Erkan Finance is een volledig onafhankelijk intermediair met ruim 15 jaar ervaring in de financiële sector. Wij werken met een groot aantal banken en verzekeraars. Ons streven is om binnen ons aanbod het best mogelijke advies te geven die goed past bij de situatie en wensen van onze relaties. Door onze kosten laag te houden kunnen wij onze relaties zeer voordelig adviseren. Goed advies hoeft niet duur te zijn!

Altijd bereikbaar

Wij staan altijd klaar voor u, per e-mail of telefoon. Wat u uitkomt!

Lage kosten

U weet vooraf precies wat u gaat betalen. Geen kosten achteraf!

Zeer flexibel

Wij maken een afspraak waar en wanneer het u uitkomt. Wel zo makkelijk!

Contact

Heeft u een vraag over een van onze diensten? Neem met de onderstaande gegevens contact op.
Wij streven ernaar om binnen 24 uur contact met u op te nemen.

Zwitserlandlaan 102
2034 BN Haarlem